TIN TỨC > TIN TỨC CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Tin đăng ngày: 28/4/2022 - Xem: 1036
 

Sáng nay 24/4/2022 tại TP Vinh, Công ty cổ phần công nghiệp cao su COECCO tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Số cổ đông tham dự đại hội: 22 cổ đông (trong đó có 03 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 14.071.255 cổ phần chiếm 87,9 % trên tổng số 16.000.000 cổ phần.

Đại hội thông báo kết quả SXKD & đầu tư năm 2021, kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2022 theo đúng nội dung tại nghị quyết số 1622/NQ- HĐTV ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐTV Tổng Công ty HTKT. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo đúng nội dung nghị quyết số 42/NQ-HĐTV ngày 14 tháng 3 năm 2022 của HĐTV Tổng Công ty HTKT. Báo cáo của HĐQT  về việc quản lý và điều hành công ty năm 2021; Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022; hoạt động của BKS năm 2021; Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022; báo cáo quyết toán chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng nội dung nghị quyết số 42/NQ-HĐTV ngày 14 tháng 3 năm 2022 của HĐTV Tổng Công ty HTKT. 

Toàn cảnh Đại hội.

Upload

Upload

Upload

Upload

 

Tài liệu đại hội:

https://drive.google.com/file/d/1vofKjY5Y4jQRtNNdtXRzdywVuv9evPn7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ySSBJF8lXqzaNtivZGKWIO7K55_M4EUa/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/14X20Gv3k0SpISR6M_Xk6MO1e7hPTS9eq/edit?usp=sharing&ouid=109763663087410708646&rtpof=true&sd=true

Tin tức khác:
TÀI LIỆU HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (1/4/2024)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 (8/8/2023)
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU COECCO RA QUÂN KHAI THÁC MỦ CAO SU NĂM 2023 (26/4/2023)
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (24/4/2023)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2023 (24/4/2023)
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV (2023-2027) (12/4/2023)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (28/3/2023)
Thư mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị lò dầu tải nhiệt sấy mủ cao su SVR10 bằng công nghệ Biomass" (5/3/2023)
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 (08/1/2023)
THÔNG BÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 (19/8/2022)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (28/4/2022)
TRAO QUÀ CHO LAO ĐỘNG LÀO ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN BUNPIMAY (16/4/2022)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (6/4/2022)
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 (9/1/2022)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (13/12/2021)
 
VIDEO CLIPS
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Mr. Nguyen Duy Anh - zalo 0919781978
-
Hôm nay: 21 | Tất cả: 114,993
ALBUM ẢNH CÔNG TY
LIÊN KẾT FACEBOOK

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU COECCO
Địa chỉ: Số 29 Phan Đăng Lưu, P.Trường Thi, TP Vinh
Điện thoại: 02383.558.472
Email: [email protected]
Website: http://coeccorubber.com

Tin tức
 • TÀI LIỆU HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022
 • CÔNG TY TNHH MTV CAO SU COECCO RA QUÂN KHAI THÁC M
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2023
 • THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT,
 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
 • Thư mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: "Cung
 • Chat hỗ trợ
  Chat ngay

  +84989751681