TIN TỨC > TIN TỨC CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2023
Tin đăng ngày: 24/4/2023 - Xem: 865
 

Sáng ngày 22/4/2023 tại Thành phố Vinh, Công ty cổ phần công nghiệp cao su COECCO tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Số cổ đông tham dự đại hội: 20 cổ đông (trong đó có 02 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 14.448.755 cổ phần chiếm 90,3 % trên tổng số 16.000.000 cổ phần.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả SXKD & và đầu tư năm 2022; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2023; Báo cáo của HĐQT về việc quản lý và điều hành công ty năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2027; Báo cáo quyết toán chi thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2023; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2027; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo danh sách đề cử, ứng cứ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2023-2027).

Sau khi lắng nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình trên.

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ thứ IV (2023-2027) gồm các Ông/Bà có tên sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Mai Hải Quang

- Ông Nguyễn Duy Anh

- Ông Lê Đức Tánh

* Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Xuân Hùng

- Ông Phan Văn Hồng

- Bà Lê Thị Thu Hằng

Sau đại hội, HĐQT và BKS đã tổ chức phiên họp lần thứ 1, nhiệm kỳ IV, thống nhất bầu Ông Mai Hải Quang giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Xuân Hùng giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát.

Sau đây là toàn cảnh Đại hội.

Upload

Upload

Upload

Upload

Upload

Upload

Upload

Tin tức khác:
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024 (3/5/2024)
TÀI LIỆU HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (1/4/2024)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 (8/8/2023)
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU COECCO RA QUÂN KHAI THÁC MỦ CAO SU NĂM 2023 (26/4/2023)
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (24/4/2023)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2023 (24/4/2023)
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV (2023-2027) (12/4/2023)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (28/3/2023)
Thư mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị lò dầu tải nhiệt sấy mủ cao su SVR10 bằng công nghệ Biomass" (5/3/2023)
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 (08/1/2023)
THÔNG BÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 (19/8/2022)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (28/4/2022)
TRAO QUÀ CHO LAO ĐỘNG LÀO ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN BUNPIMAY (16/4/2022)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (6/4/2022)
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 (9/1/2022)
 
VIDEO CLIPS
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Mr. Nguyen Duy Anh - zalo 0919781978
-
Hôm nay: 939 | Tất cả: 126.927
ALBUM ẢNH CÔNG TY
LIÊN KẾT FACEBOOK

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU COECCO
Địa chỉ: Số 29 Phan Đăng Lưu, P.Trường Thi, TP Vinh
Điện thoại: 02383.558.472
Email: [email protected]
Website: http://coeccorubber.com

Tin tức
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ
 • TÀI LIỆU HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022
 • CÔNG TY TNHH MTV CAO SU COECCO RA QUÂN KHAI THÁC M
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2023
 • THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT,
 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
 • Chat hỗ trợ
  Chat ngay

  +84989751681